5 điểm nhấn của thị trường bất động sản

(Tài chính) Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) đã và đang có nhiều tín hiệu tích cực với lượng giao dịch thành công tại các dự án tăng lên, tính thanh khoản được cải thiện. Điều đó...

Nhiều điểm mới với chứng khoán phái sinh

(Tài chính) Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Một số quy định cao hơn đối với tổ chức...

6 tháng đầu năm, Tập đoàn Bảo Việt đạt 826 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên 2014 sau soát xét. Theo đó, lũy kế 6 tháng Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.133 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3%;...

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì nước, vì dân

(Tài chính) Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm...

Mặt hàng nào đang tồn kho nhiều nhất hiện nay?

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 1/8/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang giữ ở mức tăng 13,4% so với cùng thời điểm năm 2013. Trong đó, một...

5 điểm nhấn của thị trường bất động sản 30.08.2014

(Tài chính) Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) đã và đang có nhiều tín hiệu tích cực với lượng giao dịch thành công tại các dự án tăng lên, tính thanh khoản được cải thiện. Điều đó được minh chứng bằng những điểm nhấn sau: nợ xấu...

Mặt hàng nào đang tồn kho nhiều nhất hiện nay? 29.08.2014

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 1/8/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang giữ ở mức tăng 13,4% so với cùng thời điểm năm 2013. Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn...

Thực hành tiết kiệm đối với các cá nhân có thu nhập thấp 29.08.2014

(Tài chính) Do thu nhập bình quân hàng tháng từ tiền lương của phần lớn bộ phận dân chúng hiện nay vẫn còn ở mức thấp và rất thấp, nên việc thực hành tiết kiệm theo mục tiêu tài chính của những cá nhân này sẽ gặp nhiều khó khăn...

Lên đầu trang
Lên đầu trang