"Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư"

Thứ tư 14/11/2012 09:00

(Tài chính) Đó là phẩm chất mà cán bộ đảng viên của ngành Hải quan đang phấn đấu đạt được. Bài tham luận tại Hội thảo cán bộ, đảng viên ngành Tài chính "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày 2/11/2012 đã nói rõ về điều này.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và tuyên dương cán bộ ngành Hải quan luôn học tập và làm theo lời Bác

Hơn 60 năm thành lập và phát triển, ngành Hải quan Việt Nam luôn tuân thủ tuyệt đối đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản được Đảng và Nhà nước giao cho  là kiểm tra giám sát hàng hoá, ngoại hối xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, đấu tranh chống mọi hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, ngoại hối qua biên giới.

Trong những năm qua, Ngành Hải quan đã đạt được những thành tựu đáng kể trong tất cả các mặt do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức trong ngành, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa giỏi về nghiệp vụ, vừa gương mẫu trong lối sống, rèn luyện đạo đức, tác phong. Thực hiện Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Trung ương phát động và sự chỉ đạo, hướng dẫn sát xao của Đảng uỷ Bộ Tài chính, từ năm 2007, Đảng bộ Tổng cục Hải quan đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt trong việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần kiệm, liêm chính, chí công , vô tư.

Đức tính “cần, kiệm, liêm, chính” mà Bác Hồ đã dạy là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Đây là những đức tính mà bản thân mỗi cán bộ, đảng viên ngành Hải quan đã lấy đó để điều chỉnh, soi rọi, thực hiện trong mọi hoạt động. Cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất của đạo đức truyền thống, nhưng được Bác Hồ đưa vào những nội dung theo yêu cầu mới, bắt buộc cán bộ, đảng viên phải làm gương thực hiện để nhân dân noi theo với mục đích đem lại lợi ích cho dân, cho nước.

Qua việc triển khai  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Hải quan, cán bộ, đảng viên trong  toàn ngành đã nhận thức được “cần" là làm việc phải đúng giờ, không đi muộn về sớm, việc hôm nay không để ngày, vì Bác đã dạy: dân đã lấy tiền mồ hôi, nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân.” và “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”. Nhưng không phung phí sức khoẻ, phải biết nuôi dưỡng tinh thần và sức lực để làm việc  lâu dài. Bác cho rằng “lười biếng là kẻ địch của cần”, vì vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc.

Thực hiện lời Bác, "kiệm" là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ của dân, của nước, của bản thân mình; tiết kiệm từ cái to, tới cái nhỏ. Kiệm là không xa xỉ, không lãng phí, không bừa bãi , cán bộ đảng viên Tổng cục Hải quan gần 5 năm qua Ngành Hải quan đã tập trung vào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1688/QĐ-TCHQ về quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị trực thuộc và Quyết định 1689/QĐ-TCHQ về quy chế chi tiêu và định mức chi tiêu nội bộ, thực hiện cơ chế khoán đến từng Vụ, Cục và tích cực thực hiện cải cách hành chính trong ngành hải quan để tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả và năng suất hơn.

Nhiều đơn vị trong ngành đã cụ thể hóa quy định tiết kiệm trong sử dụng trang thiết bị như sử dụng máy điều hòa, điện thắp sáng, giấy, mực in, điện thoại, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, sử dụng hệ thống mạng để thông báo điều hành công việc. Tiêu biểu là các đơn vị: Văn phòng Đảng uỷ Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra Sau Thông quan, Chi bộ Vụ Tổ chức, Vụ Giám sát quản lý, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch tài chính, Thanh tra ….

Ngoài việc ban hành các quy định, Đảng ủy đã tăng cường công tác giáo dục về ý thức thực hành tiết kiệm cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành. Sau khi triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành , đã làm chuyển biến mạnh mẽ  ý thức của mỗi cán bộ đảng viên, công chức Hải  quan trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Những việc làm như ra khỏi phòng tắt điện, sử dụng giấy in hai mặt, thông tin trên mạng nội bộ, xe đưa đón cán bộ đi công tác đã trở thành thói quen trong mỗi người cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Hải quan.

Kết quả trong hơn 4 năm qua toàn ngành đã tiết kiệm được: 111 tỷ 973 triệu đồng trong đó năm 2007: 2,5 tỷ; năm 2008: 74 tỷ 925 triệu ( tiết kiệm điện: 692 triệu; xăng dầu: 594 triệu, điện thoại, báo chí: 816 triệu, văn phòng phẩm: 603 triệu, xây dựng cơ bản: 69 tỷ) ;  năm 2009: 34 tỷ 548 triệu đồng (tiết kiệm văn phòng phẩm, điện thoại, xăng dầu, báo chí: 9 tỷ 706 triệu, khoán biên chế: 6.238 triệu, kinh phí tiếp đoàn ra vào, xử dụng NSNN: 2.801 triệu; mua sắm sửa chữa: 1.698 triệu, xây dựng cơ bản: 13.702 triệu; xử dụng thanh lý tài sản: 132 triệu).

Nói về “liêm”, Bác viết: “Những người ở các công sở từ làng cho đến Chính phủ trung ương đều tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ hoặc khoét đục của nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt thì mất hết cả danh giá mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng". Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, cấp uỷ và lãnh đạo các cấp trong ngành hải quan luôn chú ý tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ  cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải lấy liêm làm đầu, luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân, không tham địa vị, không tham tiền tài, xu nịnh, giữ mình trong sạch trước mọi cám dỗ vật chất.

Nói về chính, Bác viết: “Một người phải cần, kiệm, nhưng còn phải chính mới là người hoàn toàn. Trên quả đất có hàng muôn triệu người sống, số người ấy có thể chia thành hai hạng: Người thiện và người ác. Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc, song, những công việc ấy có thể chia làm hai thứ: việc chính và việc tà.Làm việc chính, là người thiện, làm việc tà, là người ác.

Bác còn dặn: “Mình là người làm việc cần phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công minh, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ hay tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn mà bố họ vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất lòng mà dìm những kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mạng”.

Chính còn có nghĩa là ngay thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để công lên trên lên trước việc tư. Được giao nhiệm vụ gì quyết làm cho kỳ được “việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng phải tránh”. Theo Bác Hồ thì, cần, kiệm, liêm, chính là những đức tính không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên.

Người cán bộ giữ được cần, kiệm, liêm, chính là người chí công, vô tư là chính tâm, thân dân - là người có ý thức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của tổ quốc, của Đảng lên trên hết.

Là những người cán bộ Hải quan, mang trên mình trọng trách gác cửa nền kinh tế đất nước, hàng ngày phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và cả những “cám dỗ” vật chất mà các đối tượng gian lận thương mại dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc. Vì thế,  cán bộ, đảng viên Hải quan luôn giữ vững phẩm chất, đấu tranh với “cái tôi” của bản thân để vượt qua những cám dỗ tầm thường đó. Bên cạnh đó, cán bộ Hải quan công tác ở những vùng biên giới, cửa khẩu... hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều đối tượng, đối mặt với nhiều vụ việc phức tạp... Thế nhưng, các  cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm tận tuỵ với nghề, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Học tập Bác về ý thức kỷ luật, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan cũng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân hàng quý, năm gắn với bình xét, xếp loại lao động. Vì vậy, tự mỗi  cán bộ, đảng viên luôn tự ý thức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thông qua hệ thống đường dây nóng, hộp thư góp ý điện tử, hòm thư góp ý trực tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Hải quan tại các cửa khẩu để cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể và cá nhân cán bộ, đảng viên giám sát và điều chỉnh hoạt động của nhau và khi thi hành nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, ngành Hải quan cũng đã không ngừng nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật nghiệp vụ mới để đơn giản hoá quy trình thủ tục hải quan và rút ngắn thời gian thông quan, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong kiểm tra thực tế hàng hoá, bước đầu áp dụng thủ tục hải quan điện tử và khai hải quan từ xa... tạo thuận lợi tối đa cho việc thông quan nhanh hàng hoá, tăng thêm sức cạnh tranh cho hàng hoá Việt Nam trên trường quốc tế; tạo điều kiện cho việc quản lý nội bộ và chống tham nhũng, tiêu cực có kết quả.

Tổng cục Hải quan đã chú ý việc ứng dụng công nghệ thông tin khá sớm. Hiện nay toàn ngành Hải quan đã triển khai áp dụng được 14 hệ thống phần mềm công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, phục vụ quản lý, điều hành. Trong đó nhiều ứng dụng phát huy hiệu quả như hệ thống thu thập dữ liệu tờ khai hải quan, hệ thống dữ liệu giá tính thuế, hệ thống quản lý hàng gia công, hệ thống tin học văn phòng… Hiện tại, ngành đang triển khai thực hiện mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử và khai hải quan từ xa ở một số địa bàn trọng điểm.

Nhờ nỗ lực, kiên trì đổi mới hoạt động, công tác thu ngân sách của ngành Hải quan đạt những thành tựu to lớn. Từ năm 2000 đến nay, bằng những giải pháp chống thất thu có hiệu quả, coi trọng sử dụng 3 công cụ điều tra, kiểm tra sau thông quan và phân tích phân loại hàng hoá XNK, ngành luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, số thu năm sau tăng cao hơn năm trước, chiếm vào khoảng từ 25% đến hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tổ chức bộ máy của ngành không ngừng được củng cố, sắp xếp, bố trí cán bộ theo yêu cầu hiện đại hoá. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được nâng cao theo yêu cầu tiêu chuẩn hoá cán bộ; cán bộ trẻ được tuyển dụng có trình độ đào tạo cơ bản; công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ cũng đã được chú trọng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, hiện đại hoá ngành.

Với những nỗ lực phấn đấu đó, ngành Hải quan đã 02 lần được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác. Có 4 Cục Hải quan tỉnh, thành phố được Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động và đang xuất hiện thêm một số nhân tố mới tích cực; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần phải nhanh chóng khắc phục kịp thời. Thủ tục hải quan vẫn chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu cải cách hành chính; tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà còn rơi rớt trong một bộ phận cán bộ công chức. Cá biệt, một số công chức thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện đã bị sa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền. Các cấp lãnh đạo và toàn thể đảng viên, cán bộ công chức trong toàn ngành cần nêu cao trách nhiệm hơn nữa, có kế hoạch và chương trình phấn đấu cụ thể để nhanh chóng khắc phục các thiếu sót, tồn tại này.

Trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các công tác trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hải quan,  tổ chức thực hiện Luật Quản lý thuế và nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần bình ổn giá, chống lạm phát và nhập siêu. Chú trọng xây dựng mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm giữa doanh nghiệp và hải qua; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục thực hiện việc xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh.

Nhân lễ kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong toàn Ngành nêu cao truyền thống tốt đẹp của Hải quan Việt Nam, đẩy mạnh thi đua yêu nước, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong 65 năm qua, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Bộ Tài chính

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh

Lên đầu trang