Khuyến nghị giảm lãi suất tránh nguy cơ giảm phát

Khuyến nghị giảm lãi suất tránh nguy cơ giảm phát
(Taichinh) - “Cần giảm lãi suất để tránh nguy cơ giảm phát”. Đây là khuyến nghị được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo do Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện tài chính) tổ chức sáng nay 30/6/2015.

Nhiều triển vọng thu hút dòng vốn lớn từ Hoa Kỳ

 Nhiều triển vọng thu hút dòng vốn lớn từ Hoa Kỳ
(Taichinh) - “Năm nay, Bộ Tài chính chọn Hoa Kỳ là thị trường tiếp theo để thực hiện Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ, vì lợi ích chung của hai bên”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ với phóng viên trước thềm Hội nghị diễn ra ngày 1/7 tới.

Nỗ lực vượt khó trong công tác huy động vốn năm 2015

Nỗ lực vượt khó trong công tác huy động vốn năm 2015
(Taichinh) - Công tác huy động vốn cho ngân sách Nhà nước (NSNN) và đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã ghi nhận sự nỗ lực rất lớn từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong 6 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, những khó khăn khách quan thời gian qua đang đặt ra thách thức không nhỏ với KBNN trong nhiệm vụ huy động vốn 6 tháng còn lại của năm 2015.

Cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa Hải quan

Cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa Hải quan
(Taichinh) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Hải quan đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ
(Taichinh) - Tiếp sau thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản năm 2014, Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ của Bộ Tài chính năm 2015 sẽ là cơ hội mở ra những triển vọng mới đối với Việt Nam nhằm xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ vì lợi ích chung của hai bên.

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế 6 tháng đầu năm

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế 6 tháng đầu năm
(Taichinh) - Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế trong cả nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước
(Taichinh) - Các Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi) và các Nghị định kèm theo đã đưa ra nhiều quy định nhằm bảo đảm đầu tư công được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Vì vậy, Bộ Tài chính đang tiến hành sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn để có thể thực hiện đúng tinh thần của các luật nêu trên.