Đạt 10 tỷ USD kim ngạch thương mại năm 2020.

Đạt 10 tỷ USD kim ngạch thương mại năm 2020.
(Taichinh) - Đó là mục tiêu của hai nước Việt Nam và Nga được khẳng định tại buổi làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các Hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam về đầu tư vào thị trường Nga, diễn ra ngày 24/5 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tăng thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng dầu

Tăng thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá xăng dầu
(Taichinh) - Diễn biến và phương án điều hành giá xăng dầu thời gian qua thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và phụ thuộc vào biến động tăng giá xăng dầu thế giới, hoàn toàn độc lập với việc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/5/2015. Việc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đã được Liên Bộ tính toán kỹ lưỡng thông qua việc tính toán tương tác giữa thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường trong cơ cấu giá cơ sở.

Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý

Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý
(Taichinh) - Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình của các bộ, ngành, địa phương và Chính phủ tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu và cử tri cả nước trong những ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Chấn chỉnh ngay việc thực hiện chính sách giảm nghèo

Chấn chỉnh ngay việc thực hiện chính sách giảm nghèo
(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Ban Chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững, các bộ, ngành và các địa phương cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo, tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở.